ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

0
243

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ว่าด้วยการให้บริการทางการแ พ ท ย์และสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ร ะ บา ดข อ งโ ค วิ ด -19 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ประกาศเพิ่มอำนาจ สามารถนำเข้า จัดจำหน่าย วั ค ซี น ได้เอง จับตา นำเข้าวั ค ซี น ‘ซิโนฟาร์ม’ ทางเลือกปชช.

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ ร ะ บา ด ของโ ค วิ ด-19 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

#ชาวไทยจะไม่ลืมท่านเลย….กราบจากใจครับท่าน

Facebook Comments