สอนวิธีลงทะเบียน คืนเงินประกันไฟฟ้า กรอกแ ค่ไม่กี่ข้อ เตรียมรอรับเงินคืนได้เ ล ย

0
183

สอนวิธีลงทะเบียน คืนเงินประกันไฟฟ้า กรอกแ ค่ไม่กี่ข้อ เตรียมรอรับเงินคืนได้เ ล ย

เปิดขั้นตอน ลงทะเบียนการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัยและประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก

จากกรณี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดให้ประชาชนทุกคนได้ลงทะเบียน รับสิทธิการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตามมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ากรณีบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ไปแล้วนั้น

สำหรับขั้นตอน ลงทะเบียนคืนเงินประกันไฟฟ้า เฉพาะประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก มีดังต่อไปนี้

1. เตรียมข้อมูล ชื่อ-นามสกุล หมายเล ขผู้ใช้ไฟฟ้า หมายเล ขบัตรประชาชน

2. เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียน 


3. กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล หมายเล ขผู้ใช้ไฟฟ้า หมายเล ขบัตรประชาชน แล้วคลิก “ตรวจสอบข้อมูล”

4. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง


5. กรอกเบอร์โทรศัพท์ เลือกช่องทางการรับเงิน และ คลิก “ดำเนินการต่อ”

สำหรับช่องทางการรับเงินเงินมีให้เลือก 4 ช่องทาง ดังนี้

– บัญชีพร้อมเพย์

– บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– ผ่านบัญชีธนาคาร

– ติดต่อรับเงินที่สำนักง า นการไฟฟ้า

6. กรอกหมายเล ขบัญชี หรือ หมายเล ขพร้อมเพย์ ที่เลือกไว้ แล้ว คลิก “ยืนยัน”


7. จากนั้นจะมีข้อความว่า “ระบบได้ทำการลงทะเบียนให้ท่านแล้ว” พร้อมขึ้นหมายเล ขอ้างอิง

8. รอรับ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียนและIIจ้งผลการคืนเงินให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ


อย่างไรก็ตาม กฟภ. จะคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ให้แก่เจ้าของเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป.

Facebook Comments