ศบค.จังหวัดตราด เสนอแต่งชุดนักเรียน เรียนออนไลน์

0
92

ศบค.จังหวัดตราด เสนอแต่งชุดนักเรียน เรียนออนไลน์น์

จากกรณีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะประธานคณะก ร ร มการโ ร คติดต่อจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุมคณะก ร ร มการโร ค ติดต่อ จังหวัดตราด ครั้งที่ 22/2564 โดยมีหน่วยง า นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ทั้งนี้ คณะก ร ร มการโร ค ติดต่อจังหวัดตราด มีมติเห็นชอบ ให้ทุกโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เปิดการเรียนการสอนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบ 4 On คือ

1. On Hand รับง า นไปเรียนรู้ที่บ้าน

2. On Demand เรียนผ่านแอพพ์ต่าง

3. On Air เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม

4. On Line การเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต และในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 อนุญาตให้นักเรียนเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนได้ หรือ On Site

ล่าสุด วันนี้ (1 มิถุนายน) เพจดัง ได้เผยแพร่ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ศบค.ในวันดังกล่าว โดยให้ ศบค.จังหวัดตราด พิจารณาเพิ่มเติม กรณีให้นักเรียนทุกคน ทุกชั้นเรียน แต่งกายชุดนักเรียน เรียนออนไลน์ระหว่างวันที่ 1-13 มิถุนายน เพื่อความเป็นระเบียบและเป็นการส่งเสริมวินัยในช่วงการเรียนการสอนทางไกล (ออนไลน์)

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ศบค.จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทว่า ยังไม่ได้เป็นคำสั่งบังคับแต่อย่างใด

ขอบคุณ siamtopic

Facebook Comments