ครา บเหลือ ง ฝังแน่นขอบโ ถ ล้างให้กลับมาขาวให ม่ ด้วยของใช้ในบ้าน

0
122

คราบเหลือง ฝังแน่นขอบโถ ล้างให้กลับมาขาวใหม่ ด้วยของใช้ในบ้าน

วิธีที่ 1 ทำความสะอาดด้วยผง ธู ป ย ากั น ยุ ง

ส่วนผสมสำคัญที่ต้องใช้ มีเพียงผง ธู ปย า กันยุ งเท่านั้นค่ะ

วิธีทำ

1 ให้เรานำผงธูปย า กั น ยุงที่ได้เตรียมเอาไว้เทใส่ลงชักโครกที่เราต้องการทำความสะอาด

2 ผสมผ งธู ปให้เข้ากับน้ำในชักโครกด้วยแปรงขัดห้องน้ำ จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ซักพักหนึ่ง

3 จากนั้นก็จัดการกับคราบเหลืองเหล่านั้นด้วยแปรงขัดห้องน้ำ ขัดให้หมดทุกซอกทุกมุม ให้สะอาดกันไปเลย

4 กดน้ำชักโครกทิ้งเพื่อทำความสะอาดในโถ คุณจะเห็นว่าคราบเหลืองๆเหล่านั้นจะหลุดออกตามไปด้วย และยังยั บ ยั้ งกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อีกต่างหาก

วิธีที่ 2 ทำความสะอาดด้วยน้ำส้มสายชู

ส่วนผสม

1 น้ำส้มสายชู

2 เบกกิ้งโซดา

วิธีทำ

1 ให้เรานำเบกกิ้งโซดา และน้ำส้มสายชูใส่ลงไปในอั ต ร าที่เท่าๆกัน ประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะ เมื่อเทลงไปในชักโครกแล้ว เบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูจะทำป ฏิ กิ ริ ย าต่อกันทำให้เกิดฟอง

2 ทิ้งไว้ซักพักให้ฟอง ยุ บตัวลงไปเสียก่อน แล้วใช้แปรงขั ดชักโครกขัดล้างตามปกติ

3 จากนั้นกดชักโครกทิ้งเพื่อทำความสะอาดในขั้นตอนสุดท้าย เท่านี้ชักโครกของคุณก็จะห ายจากคราบเหลือง และกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้ว

Facebook Comments