6 ข้อเ สี ย ของคนที่มีน้ำใจมากไป จะต้องพบเจอ

0
229

6 ข้อเ สี ย ของคนที่มีน้ำใจมากไป จะต้องพบเจอ

เมื่อไม่คาดหวังอะไร เราก็ไม่ต้องผิ ดหวัง

ทำอย่างไรเขาก็ไม่ชอบจงถอยออกมา ปรับอย่างไรก็ไม่ได้ผล

ก็กลับมาเป็นตัวเอง เวลามีไม่มาก ทำความดีมอบให้กับคนที่รักเราดีกว่า

คนเราถ้าคิดจะเป็นคนดี ต้องดีnั้ง ต่อหน้า ลับหลัง

จงดีกับทุกคน ถึงคน นั้นจะหย าบคายกับคุณก็ตาม

เราเป็นคนใจดีได้ แต่ก็ต้องใจดีให้ถูกคน ถูกเวลา เขาถึงจะเห็นค่า และที่สำคัญต้องไม่ทำให้ตัวเองต้องลำบากด้วย

6 ข้อเสีย การที่เราเป็นคนใจดี มีน้ำใจมากเกินไป

1. เสียความรู้สึก หากหมดประโยชน์

คนบางคน มักชอบเดินข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิตเพื่อหวังเอาผลประโยชน์จากความใจดีที่มีอยู่

สุดท้ายกลายเป็นว่า บ่อยครั้งที่คนใจดีหลายคนอาจจะต้องกลายเป็นคนใจร้ า ย

นั่นเพราะการถูกมองข้ามความสำคัญ ถ้าหมดผลประโยชน์กับใครบางคน

2. ตกที่นั่งลำบาก

ด้วยความที่เป็นคนมีจิตใจดี จึงมักชอบหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคนอื่น

จนลืมมองความเป็นจริงหลายอย่างไปว่า

ข้อเสียของการได้มอบความช่วยเหลือ อาจเป็นสิ่งที่สามารถย้อนกลับมาทำร้ า ยตัวเองและคนใกล้ชิดได้

โดยการนำพาทุกคนไปตกอยู่ในที่นั่งลำบากนั่นเอง

3. เก็บการกระทำของคนอื่น มาทำให้ตัวเองคิดมาก

แง่ร้ า ยของการเป็นคนใจดี คือมักจะนำคำพูด การกระทำ ของคนรอบข้างมาคิดมาก มากังวล

จนเป็นทุกข์ และยังเป็นความคิดที่ไม่สามารถหลี กเลี่ ยงได้ เพราะด้วยพื้นฐานที่มีความใจดีนี่เอง

จึงทำให้ต้องคอยเก็บเ รื่ อ งราวต่าง ของคนอื่นมาคิดเล็กคิดน้อยอยู่ร่ำไป

4. ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ กลืนไม่เข้า คายไม่ออก

หลายครั้งกับการต้องนำตัวเองเข้าไปยืนอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ เพราะไม่สามารถปฏิเสธความช่วยเหลือได้

จนทำให้เกิດความรู้สึกอึดอัดและลำบากใจ แต่ยังไงก็ไม่สามารถที่จะทำตามใจตัวเองได้อย่างที่ต้องการได้อยู่ดีนั่นแหละ

5. แก้ปัญหาของคนอื่น ทั้ง ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสี ย

ในบางครั้งความใจดีมักทำให้เราต้องกลายมาเป็นคนที่คอยนั่งแก้ไขปัญหาคนอื่น

แม้ตัวเองไม่ได้มีส่วนได้ หรือส่วนเสีย กับเ รื่ อ งราวเหล่านั้นแม้แต่น้อย

อีกทั้งยังสร้างความหนักหนาให้กับหัวใจได้เป็นอย่างดี

เพราะการต้องมานั่งคิดและแก้ไขปัญหา ทั้งที่ไม่ใช่เ รื่ อ งของตัวเองเลยสักนิด

6. ห่วงแต่คนอื่น จนลืมนึกถึงตัวเอง

บุคคลประเภทนี้มักจะเป็นผู้ที่ไม่สามารถทนเห็นความลำบากที่เกิດขึ้นกับคนอื่นได้ คอยแต่จะอย ากยื่นมือเข้าไปช่วยเสมอ

คนใจดีบางคนจึงมักห่วงแต่คนไกลตัว มากกว่าที่จะมองเห็นถึงความรู้สึกของคนใกล้ จนกลับกลายเป็นว่าได้ลืมนึกถึงตนเองและครอบครัวไปนั่นเอง

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here