40 ปีขึ้นไป ใช้ชีวิตอย่ างไรให้เป็นสุข

0
239

40 ปีขึ้นไป ใช้ชีวิตอย่ างไรให้เป็นสุข

1. ถ้าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้ว ก็ต้องรั กษ าร่ า งกายของท่าน หากไม่ประสบผลในหน้าที่การงาน ยิ่งต้องให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีเหมือนกัน

2. คุณภาพชีวิตจะดีหรือไม่ อยู่ที่ใจของท่าน ตั ดสินเอง ท่ามกลางอาหารอันโอชะ เครื่องดื่ มเลิศรส อาจแฝงด้วยการเ ส แ ส ร้ ง มิสู้มีเพื่อนรู้ใจ 3 ถึง 4 คน นั่งดื่ มชาพูดคุยเ รื่ อ งสัพเพเหระ

3. โลกแห่งความรักนั้น ไม่มีใครผิ ดต่อใคร มีเพียงใครบางคน ไม่รู้จักรักถนอมเท่านั้น

4. หากมีใครรู้จัก หรือเข้าใจคุณ ก็นับเป็นวาสนายิ่งแต่หากไม่มีใครรู้จัก หรือเข้าใจคุณ คุณจงรู้จักและเข้าใจตัวเอง

5. เพื่อนที่ดี ต้องชื่นชมซึ่งกัน ไม่ใช่เห็นแก่ผลประโยชน์

6. กินข้าว กินทีละคำ งานต้องทำทีละอย่ าง ไม่มีอะไรที่จะทำแล้วสำเร็จเลย สิ่งต่าง ก็ล้วนมีขั้นตอน อย่ าเอาแต่เร่งรีบ จงอยู่อย่างสบาย

7. เมื่อท่านอายุ 40 ขึ้นไป ชีวิตของท่าน ควรจะสงบเรียบ สบาย และมีความสุข

8. สบาย ยังไม่พอ ในเวลาที่ควรก็น่าจะเสริมแต่งตัวเองบ้าง เปลี่ยนวันธรรมดา ให้สดใสขึ้นมา

9. ตำแหน่ง เกียรติยศ เป็นเพียงแก้วใบหนึ่ง แต่อุปนิ สั ยและการอบรมมา จึงจะเป็นสิ่งที่อยู่ในแก้วนั้น ในแก้วผลึก ใช่ว่าจะมีแต่เห ล้ า องุ่นเลิศรส อาจจะเป็นเพียงน้ำ ส ก ป ร ก แก้วนึงเท่านั้น ในจอกดินเผา ก็ใช่ว่าจะเป็น น้ำเปล่า อาจจะเป็น เ ม รั ย ชั้นเยี่ยมก็ได้

10. ทุกสิ่งทุกอย่ างล้วนมีสองด้าน ไม่มีผิ ดหรือถูก สิ่งที่ท่านคิดว่าผิ ด แต่ผู้อื่นอาจมองว่าถูกก็ได้ และสิ่งที่ท่านขวนขวายต่อสู้เพื่อได้มา อาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นกำลัง สลัดทิ้งไปก็เป็นได้

11. จงหาเวลานั่งคนเดียวแล้วหลับตา นึกถึงตอนที่ท่านเป็นเด็ ก เป็นหนุ่มสาว วัยทำงาน และเมื่อท่านวัย 40 ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ แล้วท่านจะเข้าใจชืวิตในวัย 40 ปีขึ้นไปอย่ างไม่มีข้อกังวล เพราะกว่าจะมาถึงวัยนี้ท่านผ่าน อะไรมามากมายแล้วจริง

12. ความเหินห่างของพี่น้อง เป็นความเ จ็ บ ป ว ดใจยิ่ง เฉยหน่อย อภัยกันสักนิด อดทนบ้าง จะทำให้จิตใจเรากว้างขึ้น และสงบลง

13. การปฏิบัติต่อบุพการี อย่ าทำอย่ างที่คนโ ง่ทำกัน คือเลี้ยงดูอย่ างเสี ยไม่ได้ แต่พอสิ้ นชีวิต กลับทำพิธีเซ่นไหว้ใหญ่โต คนรุ่นบุพการีของเราพวกเขาผจญความทุ กข์ย ากมามาก

กระทำดีต่อพวกเขา ก็คือการกระทำดีต่อ มโนสำนึกของตนเอง แท้จริงพวกเขาไม่ต้องการความฟุ้งเฟ้ออะไรเลย โทรศัพท์ทักทายสักนิด ถามถึงเ รื่ อ งราวในอดีตสักหน่อย และอดทนฟังเล่าจนจบ พวกเขาก็ดีใจแล้วล่ะ

ดูแลสุขภาพของตนให้ดี ทุกสิ่งในโลกนี้ ล้วนมิใช่ของของเรา แม้แต่ร่ า งกายนี้ก็ไม่ใช่ เพียงแต่ยืมมาก็เท่านั้น

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here