ชาติที่แล้วทำกรรมอะไรไว้ ชีวิตถึงได้อาภัwรักแบบนี้

0
255

ทำไมชีวิตเราถึงไม่ดี ไม่ราบรื่น ไม่มีความสุขเหมือนคนอื่นๆ เขา ทั้งๆ ที่เราก็ไม่ได้เบี ยดเบี ยนใคร หรือทำให้ใครเดือ ดร้ อน ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นเวรเป็นกรรมที่คุณทำเอาไว้เมื่อชาติที่แล้ว

ทำกรรมอะไรไว้ ชีวิตถึงได้…
มีเงินไม่พอใช้ ชักหน้าไม่ถึงหลัง

กรรมจาก ตอนทำบุญทำทาน เกิดเสียดายเงิน เสียดายของ แล้วสุดท้ายแอบหยิบออกมาเก็บไว้เองบางส่วน ไม่ทำบุญทำทานเท่าที่ตั้งใจไว้แต่แรก

แก้กรรม ทำบุญทำทานตามกำลังศรัทธา ด้วยจิตใจที่แน่วแน่มั่นคง ไม่เสียดาย หรือคอยหยิบเข้าหยิบออก

ไม่มีคู่ ไม่มีแฟน

กรรมจาก ชาติที่แล้วอาจสัญญาว่าจะรักกับใครไปจนทุกชาติภพ แต่เนื่องจากกรรมของทุกคนไม่เท่ากัน คนรักของเราอาจไม่ได้เกิด หรือเกิดก่อนเกิดหลัง จึงทำให้ไม่พบเจอกับคนรักคนนั้น

แก้กรรม ขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอยกเลิกคำสัญญานั้น เพื่อให้ได้พบเจอคนใหม่

ไม่มีเพื่อน

กรรมจาก ทำบุญแล้วไม่ได้ชักชวนคนอื่นให้ทำร่วมกัน หรือเคยให้ร้ า ย นิ นทาคนอื่น คิดอย่างทำอย่าง

แก้กรรม ชักชวนเพื่อนให้ไปทำบุญ ตีพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี หรือทำตัวให้เป็นกัลยาณมิตรที่ดี คบเพื่อนด้วยความจริงใจ

ถูกโ ก ง ถูกข โ ม ยของ

กรรมจาก ชาติที่แล้วเคยโ ก ง เคยเ บี้ ย วห นี้ คนอื่น คบคนพาล ผิพ นั น

แก้กรรม ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร ไม่ยืมเงินใครพร่ำเพรื่อ และอยู่ให้ห่างจากวงพ นั น

ถึงแม้ผลของชาติที่แล้ว จะตกมาถึงชาตินี้ให้เราได้ชดใช้กรรม แต่เราสามารถหยุดก่อกรรมทำชั่ ว เพื่อให้ชีวิตในโลกหน้าของเราอยู่ดีมีสุขได้ และไม่เพียงแค่ชาติหน้า ชาตินี้นี่แหละที่เราจะพบแต่ความสุขความเจริญ

ขอให้เชื่อเรื่อง “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” เข้าไว้ ถ้าคุณเป็นคนดี ประพฤติดี คิดดีทำดี สิ่งดีๆ จะเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนค่ะ

ขอขอบคุณที่มาจาก : มิตรสหาย

Facebook Comments