ทริคง่ายๆ ต้มไข่ยางมะตูม ทานคู่ข้า วสวยน้ำปลาพริก อร่อยมาก

0
127

ทริคง่ายๆ ต้มไข่ยางมะตูม ทานคู่ข้าวสวยน้ำปลาพริก อร่อยมาก

วันนี้มีวิธีต้มไข่แด ง ย า ง มะตูม มาฝากกัน ซึ่งก า ร สุ ก ดิ บ ของไข่แดงนั้น สั่ ง ไ ด้ อ ย่ า งใ จ คิ ดเลยจะเ ยิ้ มม า กเ ยิ้ มน้อย เกือบสุ ก มีแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นค่ะ

วิธีทำไข่ต้มไข่ ย า ง มะตูม

ขั้นตแนแรกเลย ให้ทำการต้มน้ำ ให้เดือดประมาณ 100 องศา และ ให้เราจะเปิดไฟกลางๆค่อนไปทางแรงใช้เวลาในการต้มประมาณ 6 ถึง 10 นาที

จากนั้นให้เราต้ มไข่ และให้จับเวลาตามความสุ กที่ต้องการได้เลย เมื่อครบเวลา ในการต้มแล้ว ให้ตักไข่ใส่ลในน้ำที่เย็นจัดๆ แค่นี้ก็จะได้ไข่ที่เราต้องการแล้ว

จากนั้นให้เตรียมน้ำเย็นเอาไว้เมื่อครบเวลาในการต้มให้เรานำไข่ และเอาไปในน้ำเย็นที่ได้

เตรียมไว้ปอกเปลือกไข่ออก แล้วก็จะเห็นได้ว่า จะได้ไข่ย า งมะตูมที่มีสีสันสวยงามและน่า รบประทาน

เวลาที่ใช้ในการต้มไข่ 2 นาที จะได้ไข่แดงเ ห ล วๆ 4 นาที ไข่แดงจะแ ข็ งตรงขอบ พร้อมกับตรงกลางเหลวๆ 6 นาที ตรงกลางของไข่แดงจะเป็นค รี ม

ค่อนข้างที่จะสุก 8 นาที ตรงกลางของไข่จะเกื อ บ สุ กทั้งหมด 10 นาที ไข่แดงสุ กแบบปกติ เหมาะสำหรับคนที่ชอบทานไข่ สุ ก

Facebook Comments