พินัยกຽຽม เขียนเองได้ โดยไม่ต้องจ้างทนาย

0
1049

พินัยกຽຽม  เขียนเองได้ ไม่ต้องจ้างทนายก็ได้เหรอ?

ได้ค่ะ แต่ถ้าเขียนเอง เ รื่ อ งหนึ่งที่ควรs ะวั ง คือ ต้องอย่าลืมระบุรายการทรัพย์มรดกให้ *ละเอียด* ที่สุด  และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้กับพินัยกຽຽมด้วยเลยค่ะ เช่น โฉนดที่ดิน / หน้าสมุดบัญชีธนาคาร ฯลฯ ไม่งั้นตอนเราลาลาลอยไปแล้ว ลูกหลานหามรดกไม่เจอค่ะ

(1) ละเอียดคือยังไง?  ตัวอย่าง

“บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 999-9999 สาขาทองหล่อ”

คอนโดห้องเลขที่ 99 ชื่อคอนโดลักซูรี่ เขตวัฒนา กทม”

ตัวอย่างแบบไม่โอเค “ทรัพย์สินทั้งหมดในประเทศไทย ขอยกให้น.ส.”

(2) แบบที่สองนี่ ทาย าทเหนื่อยมว๊ากค่ะกว่าจะหาทรัพย์สินเจอทั้งหมด

แอดมินมีเคสตามหาทรัพย์สินตามพินัยกຽຽมเป็นระยะ เห็นใจทาย าทมาก  ต้องติดต่อสำนักงานที่ดิน แบงค์ ขนส่ง ผู้ดูแลกองทุนต่าง ฯลฯ เป็นปีปีนะคะกว่าจะเจอครบ  ซึ่งเอาจริง ที่เจอน่ะครบรึเปล่าก็ไม่รู้ แง้

(3) บางเคส ลูกความจุดธูปถามบรรพบุรุษเลยนะคะ นี่มันครบรึยังเนี่ย ว่าง ป๊าแวะมาบอกด้วยซี้  น่าเอ็นดูไปอี๊ก 5555

วิธีเขียนมีดังนี้

1. ผู้ทำพินัยกຽຽมจะต้องเขียนข้อความในพินัยกຽຽมทั้งฉบับ ด้วยลายมือของตนเอง

2. ระบุชื่อผู้รับทรัพย์สินในพินัยกຽຽมให้ชัดเจน โดยผู้รับทรัพย์สินอาจเป็นญาติพี่น้อง หรือบุคคลใดก็ได้ ถ้าเป็นหน่วยงาน ต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคล

3. ลงวัน เดือน ปี ขณะทำพินัยกຽຽม

4. ผู้เขียนต้องลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ไว้ในพินัยกຽຽมนั้น จะลงลายนิ้วมือไม่ได้

ข้อสังเกต 

พินัยกຽຽมแบ บนี้ไม่ต้องมีพย านรู้เห็นการทำพินัยกຽຽมแต่อย่างใด หากมีการลงลายเซ็นพย านในพินัยกຽຽม พย านในพินัยกຽຽมจะไม่มีสิทธ์ิรับทรัพย์ หากมีพินัยกຽຽมหลายฉบับ ให้ถือฉบับล่าสุดเป็นสำคัญ พินัยกຽຽมที่เขียนก่อนหน้านั้นถือเป็นโมฆะ

ขอบคุณแหล่งที่มา จับเข่าคุยLAW

Facebook Comments