ดื่มกาแฟไม่ใส่น้ำตาลทุกเช้า มันดีม า กเลยนะ

0
427

ดื่มกาแฟไม่ใส่น้ำตาลทุกเช้า มันดีม า กเลยนะ

(1) การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเ ลื อ ดในสมองและสมรรถภาพสมอง มีผู้ชี่ยวชาญสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับเ รื่ อ งนี้ออกมาว่า ความหอมของกาแฟ ช่วยกระตุ้นสมองให้ทำงานได้เร็วขึ้น และมีสมาธิ ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น นั้นเป็นเพราะกลิ่นกาแฟ ทำให้เ ลื อ ดไหลเวียนในสมองเพิ่มขึ้น

(2) ดื่มกาแฟเล็กน้อยทำให้น้ำย่อย ในกระเพาะหลั่งดีขึ้น ไขมันแตกตัว หากได้ดื่มกาแฟเล็กน้อยหลังทานอาหารเสร็จ คาเฟอีนในกาแฟจะมี ประโยชน์ต่อกระเพาะโดยตรง น้ำย่อยที่กระเพาะและตับอ่อนจะเพิ่มขึ้น ไขมันถูกเผาผลาญได้ดีมากขึ้น

(3) การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยป้องกันโ ร คไ ว รั สตับอักเสบ B มีผู้วิจัยพิสูจน์แล้วว่า กาแฟมี ประโยชน์ ในการป้องกันได้

(4) การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยป้องกันโ ร คหอบ โ ร คนี้คือ อาการภูมิแพ้ ชนิดหนึ่ง โดยทั่วไป เมื่อมีประสาทสำรองไม่ถูกกระตุ้นจะไม่มีอาการหอบเกิດขึ้นง่าย แต่ถ้าหากประสาทสัมผัสสำรองถูก กระตุ้น จะเกิດอาการหอบทันที คาเฟอีนในกาแฟจะระงับการตึงເครียດของ ประสาทสัมผัสสำรอง ลดการเกิດโ ร คหอบ

(5) การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยลดการเกิດโ ร คตับจากสุรา ตามที่นักวิชาการสำรวจแล้วพบว่า กาแฟช่วยลดผลร้ า ยที่จะมีต่อตับได้อย่างมีนัยสำคัญ

(6) การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยป้องกันม ะ เ ร็ งตับ ม ะ เ ร็ งลำไส้ และม ะ เ ร็ งในช่องปาก จากผลการทดลองจริง พบว่ากาแฟมีประสิทธิ ภาพป้องกันโ ร คขั้นต้น โดยเฉพาะ ในคาเฟอีนมีกรดอะซิติก ที่ช่วย ป้องกันโ ร คต่างดังกล่าวได้

(7) การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยขับไล่ความชรา อ็อกซิเจน เป็นสารที่ร่ า งกายต้องการมากก็จริง แต่ถ้ามีออกซิเจนมากไป ทำให้มี โอกาสเป็นม ะ เ ร็ งสูงและแก่เร็ว โดยเฉพาะกาแฟที่เข้มข้น จะทำให้ออกไซด์แตกตัว ลดการเกิດม ะ เ ร็ งได้ กระตุ้นการเผาผลาญอาหารในร่ า งกายได้ดี

(8) การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยลดอัตราคอเลสเตอรอล ป้องกันโ ร คหัวใจ ในกาแฟมีนิโคติน แต่ไม่ใช่ชนิดเดียวกับในบุหรี่ แต่เป็นวิตามิน B รวมชนิดหนึ่ง ที่ร่ า งกายต้องการ ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเ ลื อ ด จึงป้องกันโ ร คหัวใจและหลอดเ ลื อ ดแข็งตัวได้

(9) การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยละลายไขมัน กาแฟที่ดื่มหลังอิ่มอาหาร ช่วยให้ไขมันแตกตัว และให้พลังงานทดแทน จึงลดความอ้วนได้ด้วย

(10) กาแฟเพิ่มไขมันชนิดดีให้ร่ า งกาย ป้องกันหลอดเ ลื อ ดแข็งตัว ตามผลการวิจัยพบว่าคนที่ดื่มกาแฟ บ่อย จะมีไขมันชนิด HDLเพิ่มขึ้น ซึ่งไขมันชนิดนี้จะขับไล่คอเลสเตอรอลออกไป ป้องกันหลอดเ ลื อ ด แข็งตัวได้

(11) การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยแก้ปວดศีรษะ กาแฟมีส่วนผสมของคาเฟอีน ที่ขย ายหลอดเ ลื อ ด ระงับอาการปວดได้เช่นเดียวกับย าแก้ปວด และยังช่วยขับปัสสาวะ ละลายไขมันในเส้นเ ลื อ ด และช่วยบรรเทาอาการปວดศีรษะ เนื่องจากเมาสุราได้

Facebook Comments