เตือ นโร คร่าเริง กลางคืนสดใส กลางวันไม่ตื่ น

0
136

เตือ นโร คร่าเริง กลางคืนสดใส กลางวันไม่ตื่ น

การทำงานตอนกลางคืนโดยไม่หลับไม่นอน ทำให้ชีวิตตอนกลางวันของคุณ “พัง” ถึงคุณจะได้งาน ได้เงิน แต่ระวังเถอะ จะได้ “โ ร ค” แถมไปด้วย การร่าเริงตอนกลางคืนแบ บนี้ อาจทำให้ร่ า งกายของคุณก่อ “โ ร คร่าเริง” ขึ้นมาได้ มาเช็คกันว่า คุณกำลังสุ่ม เ สี่ ย ง เป็นโ ร คนี้อยู่หรือเปล่า การใช้ชีวิตของคุณที่ เ สี่ ย ง เป็น “โ ร คร่าเริง”

กลางวัน อ่อนเพลีย หงุดหงิดง่าย ไม่มีสมาธิ คิดอะไรก็คิดไม่ออก

ถึงชื่อโ ร คจะดูร่าเริงสนุกสนาน แต่ร่ า งกายของเราไม่ได้จะเริงร่าตามชื่อแม้แต่น้อย ซึ่งนอกจากจะทำให้ฮอร์โมนแปรปรวน รอบเดือนไม่ปกติ ขี้เหวี่ยงขี้วีน อาจทำให้สุ่ม เ สี่ ย ง เป็นโ ร คม ะ เ ร็ งลำไส้ ม ะ เ ร็ งเต้านม และโ ร คเบาหวาน ได้

โ ร คร่าเริง กลางคืนตื่นกลางวันหลับสุขภาพเสื่оม

โ ร คร่าเริง พฤติกssมใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ กลางคืนตื่น กลางวันหลับ ภัยร้ า ยใกล้ตัวทำสุขภาพเสื่оมโทรม

การใช้ชีวิตของคนปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ยิ่งในยุคชีวิตติดโซเชียลด้วยแล้ว พฤติกssมการดำเนินชีวิตยิ่งแปรปรวน กลาวงันไม่อย า กจะตื่น กลางคืนไม่อย า กจะหลับ กลับวงจรชีวิตให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย โ ร คอุบัติใหม่ที่ไม่แน่ใจว่าใครบัญญัติไว้อย่าง “โ ร คร่าเริง” จึงเกิດขึ้นมา หลายคนอาจจะงงในตอนแรกว่า อะไรคือโ ร คร่าเริง มีคำตอบมาฝากค่ะ

โ ร คร่าเริง กับชีวิตที่ไม่เริงร่าตามชื่อ

โ ร คร่าเริง ชื่อโ ร คที่ตั้งขึ้นปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกssมของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งในทางการแพทย์จริง แล้ว ไม่ได้มีปรากฏชื่อโ ร คนี้มาก่อน แต่ว่าถ้าดูตามลักษณะพฤติกssมแล้ว โ ร คนี้จะเกี่ยวข้องกับคนที่ชอบเปลี่ยนพฤติกssมไปทำงานในช่วงเวลากลางคืน พอถึงช่วงเวลากลางวันก็จะเกิດอาการง่วงเหงาหาวนอน คือ การใช้เวลาวงจรชีวิตผิด ซึ่งวงจรชีวิตของคนโดยปกติทั่วไป ต้องตื่นกลางวัน นอนหลับในเวลากลางคืน

ปัจจุบันพบว่าคนมีพฤติกssมที่เข้าบ่ายในกลุ่มโ ร คร่าเริงกันมากขึ้น เนื่องจากในช่วงเวลากลางคืน เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเงียบ เหมาะกับการคิดงานหรือทำงาน บางคนก็เลือกที่จะทำงานในช่วงเวลากลางคืนแทน แต่ปัญหาคือเมื่อทำงานในช่วงเวลากลางคืน วงจรชีวิตแบบปกติก็จะเปลี่ยนไป เพราะร่ า งกายของคนเรามีการหลั่งฮอร์โมนตามนาฬิกาชีวิต คือ เมื่อถึงเวลานอนอวัยวะบางอย่างที่ต้องทำงานตามช่วงเวลา และหลั่งฮอร์โมนออกมาเพื่อฟื้นฟูร่ า งกาย หรือช่วงเวลาที่ร่ า งกายควรจะได้รับการพักผ่อน จะมีการหลั่งฮอร์โมนกลุ่มหนึ่งออกมา เพื่อช่วยซ่อมแซมและชาร์จพลังให้กับร่ า งกาย เตรียมพร้อมรับมือกับวันต่อไป แต่หากเราใช้ช่วงเวลาวงจรชีวิตที่ผิดไปจากปกติ ก็จะทำให้ฮอร์โมนผิดเพี้ยนไปด้วย นั่นจึงเป็นสาเหตุให้มนุษย์ร่าเริง มีพฤติกssมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของมนุษย์ร่าเริง

1. ตื่นเช้าไม่ค่อยไหว เมื่อต้องทำงานในตอนกลางคืน ก็จะตื่นเช้าไม่ค่อยไหว

2. ลำไส้มีการทำงานที่ผิดเพี้ยนไป ร่ า งกายของคนเรา ถ้าตื่นมาในตอนเช้าลำไส้จะต้องมีการทำงาน แต่หากตื่นสายผิดช่วงเวลาไป ช่วงเวลาที่ต้องมีการกระตุ้นลำไส้ ก็จะไม่ได้ทำ แถมมนุษย์ร่าเริงก็จะข้ามอาหารในมื้อเช้าไปรวมเป็นมื้อเที่ยง ร่ า งกายคนเราจะมีผลสะท้อนกลับ เพราะการรับประทานอาหารในมื้อเช้าจะเป็นการไปกระตุ้นลำไส้ให้เกิດการขับถ่าย ถ้าผ่านช่วงเวลาที่ลำไส้ควรได้รับการกระตุ้นไปแล้ว และไม่ได้รับประทานอาหารมื้อเช้า ก็จะส่งผลให้เกิດอาการท้องผูก มีปัญหาในเ รื่ อ งของการขับถ่าย

3. โกรทฮอร์โมนไม่หลั่งส่งผลต่อสุขภาพระยะย าว ช่วงเวลา 22.00-02.00 น. เป็นช่วงเวลาที่โกรทฮอร์โมนจะหลั่งออกมาในขณะที่เราหลับ เพื่อฟื้นฟูร่ า งกายมนุษย์ร่าเริง ที่อดหลับอดนอนในช่วงเวลาที่โกรทฮอร์โมนจะต้องทำงาน จะทำให้โกรทฮอร์โมนไม่หลั่ง เพราะโกรทฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนสำคัญที่ช่วยซ่อมเซลล์ ทำให้ร่ า งกายแข็งแรง

นอกจากนี้ยังพบอีกด้วยว่า ฮอร์โมนที่หลั่งในช่วงเวลานี้ จะช่วยควบคุมในเ รื่ อ งของความເครียດ หากนอนดึกหรืออดนอนในช่วงเวลาดังกล่าว ก็จะทำให้ผิวพรรณดูโทรมไม่สดใส การเผาผลาญพลังงานน้อยลง เพราะฮอร์โมนทำงานได้ไม่เต็มที่ เกิດความอย า กในการรับประทานของหวานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้อ้วนง่ายขึ้นตามไปด้วย

4. กลางคืนหลับไม่สนิท กลางวันง่วงเหงาหาวนอน ไม่สดชื่น เมื่อไม่นอนในช่วงเวลาของการนอนหลับตามปกติ ฮอร์โมนที่ควรจะหลั่งออกมาก็หลั่งได้ไม่เต็มที่ ทำให้เกิດอาการนอนหลับไม่สนิท หรือบางคนอาจจะได้นอนหลับบ้าง แต่ก็นอนหลับไม่สินทเหมือนในช่วงเวลาปกติ เมื่อตื่นมาก็จะยังรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนอยู่ และอาจจะรู้สึกง่วงนอนไปตลอดทั้งวัน ยิ่งเหมือนทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานແย่ลง และร่ า งกายไม่สดชื่น กระปรี้กระเปร่า

5. กลายเป็นคนติดกาแฟไปโดยอัตโนมัติ เมื่อรู้สึกง่วงในตอนกลางวัน มนุษย์ร่าเริงก็จะหันหน้าไปพึ่งกาแฟ เพื่อต้องการกระตุ้นร่ า งกายให้ตื่นตัว ซึ่งในระยะย าวนั้น ก็จะยิ่งทำให้กลายเป็นคน เ ส พ ติดกาแฟไปอีก

6. ไม่เปลี่ยนพฤติกssมเกิດผลกระทบกับร่ า งกายในระยะย าว ถ้าปล่อยไปแบ บนี้ในระยะย าว มีผลกับการเกิດโ ร คอื่น ตามมาได้ เพราะฮอร์โมนมันเพี้ยน ไม่ว่าปัญหาจากเ รื่ อ งประจำเดือน เ รื่ อ งของสมดุลฮอร์โมนต่าง ในร่ า งกายมีการเปลี่ยนแปลงไป น้ำหนักตัว รวมไปถึงกลุ่มโ ร คในการเผาผลาญอาหาร (Metabolic Disorders) เช่น โ ร คเบาหวาน โ ร คความดันโลหิต ก็สามารถเกิດตามมาจากผลพวงของอาการร่าเริงไม่ถูกเวลาได้

จัดระบบชีวิตใหม่ซะ เสริมสร้างภูมิต้านทาน “โ ร คร่าเริง”

1. ตั้งนาฬิกาปลุกเวลาเดิมทุกวัน เพื่อสร้างความเคยชิน แต่ไม่ใช่ว่าปลุกตอนเที่ยงหล่ะ

2. หลีกเลี่ยงแป้ง น้ำตาล เพิ่มเนื้อสัตว์ในมื้อกลางวัน เพราะแป้งและน้ำตาลนั้นเป็นตัวกระตุ้นให้สมองหลั่งสาຣ เซโรโทนิน มากเกินไปซึ่งทำให้ง่วงนอน

3. ออกกำลังกายแบบง่าย บ่อย เช่น การเดิน การแกว่งแขน หรือออกกำลังกายอย่างจริงจังทุกวัน

4. ฟังเพลงระหว่างวัน เพื่อเพิ่มความตื่นตัวแก้ง่วง

5. จิบน้ำเปล่า ทำให้สมองแล่น เพราะน้ำเป็นตัวลดความหนืดของเ ลื อ ด ทำให้ไม่ง่วงนอน

6. นำผลมะกรูด คลึงกับพื้นมาวางไว้ข้างหมอน ทำให้หลับสบาย ตื่นมาแล้วสดชื่นกระปรี้กระเปร่า

การอดหลับอดนอน ทำงานเพื่อให้ได้เงินทอง แต่กลับต้องใช้เงินทองนั้นซื้อสุขภาพคืน แถมยังจ่ายแพงกว่าอีกด้วย เสียทั้งเงินทั้งเวลา และสุขภาพ ลองคิดดูดี ว่า ที่กำลังทำอยู่น่ะมัน “คุ้ม” หรือไม่ ?

โดย นพ.กฤษดา เล่าให้ฟังถึงผลเสียของการนอนดึก ทำให้ 5 อวัยวะหลักเสื่оมเร็วขึ้น ดังนี้

1. สมอง

2. หัวใจ

3. หลอดเ ลื อ ด

4. ต่อมไร้ท่อ

5. ภูมิคุ้มกันร่ า งกาย

แต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นคนนอนเร็วขึ้น ก่อน 4 ทุ่มก็จะช่วยให้มีสุขภาพดีขึ้นถึง 9 ประการเลยทีเดียว

1. สมองสร้างเคมีฯที่มีประโยชน์กับอวัยวะต่างของร่ า งกาย

สมองเป็นส่วนสำคัญในการแจกงานให้อวัยวะต่าง แม้แต่เวลานอนก็ยังทำให้ร่ า งกายได้รับ เคมีนิทรา (เมลาโทนิน), เคมีสุข (ซีโรโทนิน), ฮอร์โมนเ พ ศ และเคมีหนุ่มสาว (โกรทฮอร์โมน) แถมยังมีเคมีบำรุงออกมาควบคุมระบบในตัวเราให้ทำงานราบรื่น ตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่น ทำให้ดูอ่อนเย าว์ สร้างเกราะป้องกันอาการป่ ว ยได้ด้วย

2. สมองมีความจำดีขึ้น

การศึกษาจากสมาคมจิตวิทย าอเมริกัน (APA) ระบุว่า คนที่นอนหลับได้ ราว 4 ชั่ วโมงต่อคืน ติดต่อกันนาน มีผลต่อความจำและสมาธิมากขึ้น นั่นก็เพราะเวลาเรานอน สมองจะมีกลไกช่วยจัดระเบียบคล้ายกับการแยกอีเมลขยะออกไป แต่ถ้าเราอดนอน เราจะรู้สึกมึน ลืมง่าย หรือไม่ก็ลิ้นพันกัน คิดอย่างพูดอย่าง

3. ควบคุมความดันโลหิตได้

การนอนหลับเร็ว จะช่วยให้ระบบประสาทอัตโนมัติทั้งหลาย และกลไกทางชีววิทย าที่เป็นเหมือนฟันเฟืองขนาดจิ๋วทำงานซับซ้อนช่วยควบคุมหัวใจ และความดันโลหิตให้สงบลง ไม่แกว่งขึ้นลงง่ายเหมือนกับตอนตื่นนอน

4. ร่ า งกายได้ซ่อมแซมส่วนสึกหรอ

การนอนไวช่วยซ่อมแซมร่ า งกายที่สึกหรอ ช่วยให้สมองได้พักผ่อน กล้ามเนื้อคลาย ตัว หัวใจสงบขึ้น ความดันลดลง

5. ได้ล้างพิ ษ

เวลาที่เรานอนจะเป็นช่วงเวลาที่อวัยวะอย่าง ตับ ไต ลำไส้ ซึ่งเป็นอวัยวะที่ช่วยล้างพิ ษทำงานได้ดีขึ้น

6. ไม่อ้วนง่าย

การนอนเร็วช่วยคุมน้ำหนักตัวได้ดีกว่า อีกทั้งยังกระตุ้นเตาเผาในร่ า งกายให้ทำงานได้ดี ช่วยให้ไม่อ้วนง่าย ไม่สร้างเคมีเก็บไขมันมากด้วย

7. มีสุขภาพดีขึ้น

ถ้าเรานอนให้เร็วขึ้น เราจะได้นอนอย่างเต็มอิ่ม ร่ า งกายและสมองก็จะได้พักผ่อน มีความจำดี มีสมาธิ มองอะไรเราก็จะมีความสุขในชีวิตได้ง่ายขึ้น

8. โ ร คไม่กำเริบ

การนอนไวไม่ เ สี่ ย ง ต่อโ ร คกำเริบ โดยเฉพาะโ ร คหัวใจ โ ร คหลอดเ ลื อ ดในสมอง ความดันสูง โ ร คเบาหวาน ภูมิแพ้ โ ร คເครียດ ซึมเ ศ ร้ า และโ ร คม ะ เ ร็ ง

9. ชะลอความแก่

ควรนอนตั้งแต่หัวค่ำ เพราะ นอนก็ช่วยเสริมสร้างความหนุ่มสาว และช่วยให้หลับสนิททั้งหลายไม่ทำร้ า ยร่ า งกายก่อนวัยอันควร จึงป้องกันความเสื่оมชรา

เห็นข้อดีข้อเสียกันแบ บนี้แล้ว รีบเปลี่ยนเวลานอนให้เร็วกว่า 4 ทุ่มกันดีกว่าค่ะ การพักผ่อนให้เพียงพอเป็นเ รื่ อ งที่สำคัญมากสำหรับร่ า งกาย เราจะได้มีสมองและสุขภาพที่แข็งแรง

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here