ร าศี มีด ว ง พุ่ ง แ ร ง ที่ 1 ร ว ยที่ ดวงม า แ รง ที่สุ ดใ น รอบปี

0
117

ร าศี มีด ว ง พุ่ ง แ ร ง ที่ 1 ร ว ยที่ ดวงม า แ รง ที่สุ ดใ น รอบปี

ชาวราศีตุลย์

ราศีตุลย์เป็นคนที่รักสันติ รักความสามัคคี เป็นคนใจกว้าง ยุติธร รมมีเหตุผล ยอ มรับฟังทุกสิ่งทุกอย่างในหลายมุมมอง ชาวร า ศีตุลย์ เป็นบุคคลที่เรียบร้อ ย ชอบความเรียบง่ายเป็นพื้นฐาน ไม่ชอบการมีพิธีการมากมายยุ่งย าก ชอบเก็บตัว
ชอบคิดฝันที่จะทำอะไรที่ผลประโยชน์แก่ตัวเอง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เห็นอ กเห็นใจผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ย าก บางทีเป็นคนเงียบกว่าปกติ พูดน้อ ย
ช่วงนี้มีการเงินกำลังดี มีเงินใช้กระเป๋าตุง มีโอ กาสถูกลอ ตเ ตอ รี่ร าง วั ลใหญ่ เลขจากคนใกล้ตัว ส่วนปัญหาอุปสร รคกำลังคลี่คลายและหากอ่า นแล้วดี พอ มีโชคอย่าเซฟเก็บไว้เป้นกุศลของตน ขอให้สมหวังอย่างตั้งใจ

ชา วร าศีพิจิก

สำหรับชาวร า ศีพิจิกลักษณะทั่วไปเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่สามารถเป็นได้ทั้งคนแสนดีและແย่มาก ภายในคนเดียวกัน
ขึ้นอ ยู่กับอารมณ์ของเขา
ชาวพิจิกเป็น คนใจอ่อน จิตใจดี แต่ก็โ กรธและหงุดหงิดง่าย เป็นคน มีความมั่นใจในตนเองสูงมากไม่ยอ มใคร ซึ่งบางครั้งก็ทำให้เข า ดูโดดเด่น เป็นผู้นำ แต่บางครั้งเมื่อรวมกับอารมณ์ที่ปรวนแปรและเอาแต่ใจ และในช่วงนี้มีโอ กาสจับเงินแสนเงินล้านจากตัวเลข หากอ่า นแล้วถือว่าดีให้เซฟเก็บไว้ ขอให้ท่าน มีความสุขสมหวังเทอญ

ชา วร าศีธนู

ร า ศีธนูโดยทั่วไป เป็นคนที่มีความมั่นใจ ในตนเองสูง แต่ก็เป็นคนจิตใจดี รักอิสระ รักความยุติธร รมเป็นชีวิตจิตใจเชื่ อถือในเหตุผล ซื่อสัตย์สุจริต ใจบุญสุนทาน ลึกใจร้อน ทำอะไรชอบความรวดเร็ว ทันอ กทันใจ ไม่ชอบหยุดนิ่งอ ยู่กับที่ชาวร า ศีธนูเป็นคน มีสติปัญญาดี ฉลาด
มองคนได้ชัดเจน แต่แม้จะรู้ทันก็มักจะเก็บเงียบเอาไว้คนเดียวโดยไม่ปริปากออ กมา มักเป็นคนที่แสดงออ กว่าอะไรก็ว่าต ามกัน ไม่ค่อ ยขัดใจใครในเ รื่ อ งเล็กน้อ ย พูดจาสุภาพ
มีนิ สั ยค่อนข้างให้เกียรติผู้อื่นด วงกำลังมาดีในช่วงเดือนนี้ ทั้งลาภลอ ย การเงิน ความรัก ด วงเศ ร ษ ฐีร ว ยไม่มีหมดถ้าอ่า นแล้ว มองว่าดีกับท่าน ให้เซฟไว้เป็นบุญกุศลเทอญ

ชา วร าศีมีน

ร า ศีมีนลักษณะทั่วไป โดยทั่วไปจะมีนิ สั ยใจคอแปลกไปกว่าชาวร า ศีอื่นไม่น้อ ยเลย รักความสวยงาม รักความเรียบร้อ ยเป็นระเบียบคุยเก่ง ช่างฝัน ช่างจินตนาการ มีความโรแมนติกอ ยู่ในตัวสูง เขาจะพูดคุยถึงเ รื่ อ งนั้นเ รื่ อ งนี้ได้เรื่อ ยเขาเป็นคนที่วาดฝันแต่สิ่งดีสิ่งสวยงาม โดยพย าย ามที่จะซ่อนหรือลืมความจริงที่ไม่ได้ดั่งใจเขาเอาไว้
เป็นคน มีอารมณ์ศิลปิน หวั่นไหวง่าย ชอบคิดมากคนร า ศีนี้มักไม่มีพิ ษมีภัยกับใคร แต่มักนำเ รื่ อ งของคนอื่นเอามาเป็นอารมณ์ บางครั้งดูเป็นคนไม่สู้คน จึงทำให้ถูกเอาเปรียบในบางครั้งการเงินในช่วงนี้มาแรงเป็นหนึ่ง เงินทองเหลือ กิน เหลือใช้ วาสนาหนุนนำทุกทาง ธุรกิจก้าวหน้าชีวิตดีขึ้น

ชา วร าศีเมษ

ร า ศีเมษเป็นคนธาตุไฟ เป็นคนจิตใจดี จิตใจกว้างขวาง รักเพื่อนฝูง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบการผจญภัย แต่ก็มีข้อเ สี ยคือ มักเคลียดง่ายคนที่เกิດในร า ศีนี้มักจะเป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างร้อน ใช้เงินใช้ทองไม่ค่อ ยคิดหน้าคิดหลัง
ถ้าอ ย ากได้อะไรจริงก็ซื้อทันทีถ้ามีเงินอ ยู่ใน มือ บางทีก็ชอบทำอะไรง่าย ไม่พิถีพิถันชอบความตรงไปตรงมา รักใคร รักจริง ถ้าถือเป็นเพื่อนแล้วชาวร า ศีเมษจะเป็นเพื่อนที่ดีมาก คิดถึงและแบ่งปันให้เพื่อนฝูงอ ยู่เสมอชาวราษีเมษจึงเป็นคนที่น่าคบและน่ารัก
ไม่มีเสแสร้งแกล้งมารย าใดสำหรับการเงิน กำลังดีขึ้นเรื่อ ย ด วงทางโชคลาภพอ มีลุ้นบ้าง ชีวิตกำลังดีขึ้น อาจได้เงินก้อนโตมาใช้หนี้สินได้

ชา วร าศีเมถุน

ชาวเมถุน เป็นผู้ที่มีความคล่องแคล่วว่องไว ปราดเปรียว ปรู๊ดปร๊าด บริหารเวลาเก่งเวลาของเขาเป็นเงินเป็นทองไปหมด ชาวเมถุนเป็นคนที่ไม่อ ยู่นิ่งเฉย ต้องหยิบจับ หาอะไรทำอ ยู่เรื่อ ยจะคอ ยศึกษาหาความรู้ใหม่ใส่ตัวอ ยู่เสมอชาวเมถุนเป็นคนธาตุลม
เป็นคน มีความมั่นใจในตัวเองสูง มีความเฉลี ยวฉล าดเป็นคนที่มีความสามารถในการสื่ อส าร การพูดจาที่ดี น่าฟัง เป็นคน มีความคิดสร้างสร รค์ หัวไวและเป็นคนร่าเริงที่ผ่าน มาจากนี้การเงิน เริ่มดีขึ้นเรื่อ ย และภายในกลางปีนี้ได้ปลดหนี้ปลดสินได้อย่างหวัง

ชา วร าศี กันย์

กันย์เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีน้ำใจ ช่วยเหลือเพื่อน และคนรักในทุกเ รื่ อ งที่เขาจะช่วยได้ เขาเป็นคนที่มีความขยัน มุมานะ
และมักจะทำอะไรที่ดีและเป็นประโยชน์มาให้เพื่อนและคนรอบข้างเสมอ
ชาวกันย์เป็นคนใจเย็น และมีความอ่อนโยนบางครั้งก็ดูจะเป็นคนขี้อายไปบ้าง ในช่วงนี้จะมีเกณฑ์ที่จะร ว ยปุ๊บปั๊บ จับเงินก้อนใหญ สิ่งดีรออ ยู่ไม่นานจะได้รับผลดีแน่นอน

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here