Home บทสวดมนต์

บทสวดมนต์

ในชีวิตของคนเราเวลาที่มีความสุข ได้โชคลาภ มานั้นอาจเป็นเพราะผลบุญที่ทำมาได้ส่งผล แต่เวลาพบกับความทุกข์ พบกับอุปสรรคต่างๆ เกิดปัญหาติดขัด เป็นผลจากเวรกรรมส่งผลให้อยู่หรือเปล่า ถ้าคุณเชื่อ...ว่าเวรกรรมนั้นมีอยู่จริง จำเป็นต้องทำสิ่งนี้! วันนี้เรามี บทอธิษฐานขออโหสิกรรม และ การอธิษฐานจิต สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มาแนะนำให้ท่านได้นำไปสวด และขอขมาลาโทษกับเจ้ากรรมนายเวร คนaที่สัญญากับคนๆนั้นไว้ จะได้หลุดจากบ่วงพรรณการณ์ บทอธิษฐานขออโหสิกรรม "กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม." กรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย แม้แต่กรรมใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม...
บทสวดมนต์แບบสั้њ พร้อมคำแผ่เมตตาให้ตนเอง สวดมนต์ก่อนนอน บูชาเจ้าที่ เจ้าทาง และเทวดาประจำตัว นอกจากจะได้รับความร่มเย็น ราบรื่นในชีวิต มีสติ มีสมาธิ ความคิดถูกจัดระเบียบ ไม่ฟุ้งซ่านแล้ว ยังได้รับความอนุโมทนาจากเทวดาประจำตัว ให้มีแต่ความราบรื่น ชี้นำทาง  คุ้มครองปลอดภัยด้วย เริ่มต้นบทสวดมนต์ กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (3 ครั้ง) แล้วจึงเริ่มต้นกล่าวบทสวดตามปกติ คำบูชาพระ อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะย ามิ อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะย ามิ อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะย ามิ บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา...
FansLike