บทสวดมนต์แບบสั้њ พร้อมคำแผ่เมตตาให้ตนเอง

บทสวดมนต์แບบสั้њ พร้อมคำแผ่เมตตาให้ตนเอง สวดมนต์ก่อนนอน บูชาเจ้าที่ เจ้าทาง และเทวดาประจำตัว นอกจากจะได้รับความร่มเย็น ราบรื่นในชีวิต มีสติ มีสมาธิ ความคิดถูกจัดระเบียบ ไม่ฟุ้งซ่านแล้ว ยังได้รับความอนุโมทนาจากเทวดาประจำตัว ให้มีแต่ความราบรื่น ชี้นำทาง  คุ้มครองปลอดภัยด้วย เริ่มต้นบทสวดมนต์ กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (3 ครั้ง) แล้วจึงเริ่มต้นกล่าวบทสวดตามปกติ คำบูชาพระ อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะย ามิ …

Read More