เพิ่ มโช คลาภ สีเสื้อผ้าเสริมด ว ง สร้างสิริมงค ล แต่ละวันเกิ ດ

0
104

เพิ่ มโช คลาภ สีเสื้อผ้าเสริมด ว ง สร้างสิริมงค ล แต่ละวันเกิ ດ

วันเกิດวันอาทิตย์

สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิດวันอาทิตย์ ได้แก่ สีเขียวสด สีเขียวแก่ สีขาว สีชมพู

สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิດวันอาทิตย์ ได้แก่ สีฟ้า สีน้ำเงิน

วันเกิດวันจันทร์

สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิດวันจันทร์ ได้แก่ สีเขียวสด สีม่วงอ่อน สีม่วง

สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิດวันจันทร์ ได้แก่ สีแดง

วันเกิດวันอังคาร

สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิດวันอังคาร ได้แก่ สีม่วง สีแดง สีแสด

สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิດวันอังคาร ได้แก่ สีเหลือง สีขาว

วันเกิດวันพุธ

สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิດวันพุธ ได้แก่ สีเขียว สีเหลืองอ่อน สีเหลืองแก่

สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิດวันพุธ สีชมพู

วันเกิດวันพฤหัสบดี

สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิດวันพฤหัสบดี ได้แก่ สีน้ำเงิน สีฟ้า สีเขียวสด สีแดง

สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิດวันพฤหัสบดี ได้แก่ สีม่วงอ่อน สีม่วงแก่

วันเกิດวันศุกร์

สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิດวันศุกร์ ได้แก่ สีเหลือง สีชมพูอ่อน สีแสด

สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิດวันศุกร์ ได้แก่ สีเขียวแก่

วันเกิດวันเสาร์

สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิດวันเสาร์ ได้แก่ สีเขียวจัด สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีฟ้า สีชมพู สีน้ำตาล

สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิດวันเสาร์ ได้แก่ สีเขียวอ่อน สีเขียวสด

*เ รื่ อ งด ว งชะตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ควรใช้วิจารณญาณในการอ่ า นหากเพื่อน ไม่มีสีเสื้อตามที่กล่าว ควรเลือกใส่เท่าที่มี ไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อ ควรเลือกใส่ตามความเหมาะสมและเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ขอเต ือนเลยจ้า

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here