กำมือแบ บไหน บ่งบอกนิ สั ยและตัวตนของคุณได้แม่นยำ

0
60

กำมือแบ บไหน บ่งบอกนิ สั ยและตัวตนของคุณได้แม่นยำ

1. นิ้วหัวแม่มืออยู่ข้างบน วางราบ

2 .นิ้วหัวแม่มือโดนนิ้วทั้ง 4 กุมไว้

3. นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านหน้าของทั้ง 4 นิ้ว

4. นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านบน ชี้ขึ้น

1. นิ้วหัวแม่มืออยู่ข้างบน วางราบ

คุณเป็นคนที่กระตือรือร้นมากที่สุดในโลก มักจะแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ อยู่เสมอ ต้องการอย า กเป็นเจ้าของทั้งหมดพร้อมกัน คุณเป็นคนไม่เสียเวลาไปนั่งอยู่หน้าจอทีวี คุณเป็นคนเห็นแก่ผู้อื่นเสมอ และมักจะชอบช่วยเหลือคนรอบตัว โดยที่ต้องมั่นใจก่อนว่าตนเองสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ การกระทำมากกว่าคำพูด ดังนั้นทำให้คนส่วนใหญ่มักคิดว่าคุณเป็นคนที่พึ่งพาได้และมีน้ำใจ พวกเขาเคารพคุณมาก คุณยังมีพลังในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้าง ดังนั้นคุณจึงมีคุณสมบัติเป็นผู้นำในชุมชน

2. นิ้วหัวแม่มือโดนนิ้วทั้ง4 กุมไว้

คุณเป็นคนฉลาด แต่ไม่ชอบคบค้าเพื่อนฝูง ทำให้คนรอบข้างมองว่าคุณเป็นคนเงียบขรึม,บุคลิกหม่นหมอง แต่คนที่สนิทกับคุณ รู้ว่าที่จริงแล้วก็มีด้านอบอุ่นอยู่ บางครั้งก็อ่อนแอ คุณเป็นคนมีพรสวรรค์พิเศษอยู่บ้าง ในบางมุม คุณเป็นคนจับจุด รู้ต้นสายปลายเหตุของปัญหาได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถหาวิธีแก้ไข้ได้ วิสัยทัศน์ของ

คุณมีความแม่นยำมาก ทำให้สามารถ ตั ดสินใจอย่างถูกต้องเสมอ มีน้ำใจ,รอบคอบเป็นข้อดีของคุณ แต่หลายครั้งคุณก็คิดมากจนเกินไป จนกลายเป็นคนขึ้กังวล เพราะฉะนั้นคุณต้องการเพื่อนที่สามารถเข้าใจคุณได้โดยปราศจากคำพูด

3. นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านหน้าของทั้ง 4 นิ้ว

คุณเป็นคนจริงจังในหน้าที่และจริงใจ คุณเป็นคนชัดเจนในทางเลือกที่จะเดินมาก เพื่อเป้าหมายคุณจะทำอย่างสุดกำลัง ทำให้คุณเป็นคนกลัวความล้มเหลวมาก จนทำให้กลายเป็นจุดสะดุด ไม่กล้า ตั ดสินใจได้อย่างเด็ดข า ด เพราะฉะนั้นในบางครั้งคุณต้องการกำลังใจและแรงสนับสนุนจากคนรอบข้าง เพื่อนของคุณจะเคารพในความจริงใจ เชื่อถือได้และความละเอียดอ่อนองคุณที่มีต่อคนรอบข้าง ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับคุณ จำไว้ว่า ขอเพียง กำลังใจและแรงสนับสนุนของเพื่อน ญาติพี่น้อง ไม่มีอะไรที่คุณจะทำไม่ได้

4. นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านบน ชี้ขึ้น

คุณให้คนอื่นมีความรู้สึกว่ามีความอ่อนน้อม ถ่อมตน ในความเป็นจริงแล้ว มันทำให้คุณได้เรียนรู้หลากหลายมากขึ้น ทักษะการคิดของคุณรวดเร็วมาก จนทำให้คุณสามารถสร้างไอเดียจำนวนมากในช่วงเวลาสั้น

คุณชอบที่จะสำรวจโลก จนบางครั้งทำให้คุณพบว่ามันย ากมาก ที่จะมุ่งเน้น จดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่่งใดเพียงอย่าวเดียว เพราะคุณอย า กที่จะได้เป็นเจ้าของของทั้งหมด คนรอบตัวคุณมักจะแสวงหาความคิดเห็นของคุณ เพราะในสายตาของคนรอบข้างคุณก็คือ “สารานุกรม” นั้นเอง

อย่างไรก็ตามคุณจะระมัดs ะวั งในการคบเพื่อนมาก คุณจะให้ข้อเสนอหรือคำแนะนำที่มีค่าที่สุด แก่คนที่คุณคิดว่าคุ้มค่าที่จะได้มันเท่านั้น

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here