มีไอเดียมากมาย คิดได้ แต่ทำไม่ได้ เพราะอะไร พระพุทธเจ้ามีคำตอบ

คิดได้แต่ทำไม่ได้ เพราะอะไร ถ้ากำลังรู้สึก กังวล ว้าวุ่น กลุ่มใจทั้งวัน อยากพาชีวิตไปสู่ความก้าวหน้า มีไอเดียดีๆ มากกมาย ได้แต่คิด คิดได้ แต่ทำไม่ได้สักที ถึงทำได้ ก็ทำไม่สำเร็จ แม้งานนั้นจะง่ายๆ ก็ตาม หากคุณกำลังเจออาการลักษณะนี้อยู่ ลองใช้คำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นวิธีแก้ไขดู มีหลักที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ คือ นิวรณ์ 5 กำลังครอบงำจิตใจแล้ว คำว่า นิวรณ์ 5 ก็คือ สิ่งที่ทำให้จิตไม่เป็นสมาธิ เมื่อไม่มีสมาธิ …

Read More

จะมีอนาคตภัย 5 อย่าง ที่จะเกิดขึ้นกับศาสนาพุทธ

พระพุทธเจ้าทรงเตือนเอาไว้ว่า ในอนาคต ศาสนาพุทธ จะมีอนาคตภัย 5 ประการ ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 22 พระพุทธเจ้าตรัสถึง “ อนาคตภัย ” ซึ่งจะทำให้พระธรรมวินัย (พุทธศาสนาเป็นชื่อใหม่ เกิດหลังพุทธกาลหลายร้อยปี แต่เดิมพุทธศาสนามีชื่อว่า “ธรรมวินัย” บ้าง “พรหมจรรย์” บ้าง) เสื่อมสูญ อันตรธานไป อนาคตภัยของ ศาสนาพุทธ มีอะไรบ้าง ท่าน ว. วชิรเมธี ได้สรุปมาให้พิจารณาดังนี้ …

Read More